Απομνημόνευση

Από το 1986 ο Ελευθέριος ανακάλυψε ότι έχει κάποιες ειδικές ικανότητες μνήμης. Από τότε έχει απομνημονεύσει τα πρώτα 1000 ψηφία του π, όλους τους γνωστούς τελείους αριθμούς και άλλες μαθηματικές σταθερές.

Το 1997 υπό την επίβλεψη του Δρ. Αναστασίου Σταλίκα, έγραψε από μνήμης τα πρώτα 1000 δεκαδικά ψηφία του π στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το οποίον είναι πανελλήνιο ρεκόρ.