Αρχική arrow Έβδομο Βιβλίο
Η Αρμονία της Ιεράς Γεωμετρίας Εκτύπωση E-mail

seventhbook.jpgΕις το παρόν βιβλίον αποκαλύπτονται η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας και ο κώδιξ του Πλάτωνος διά των λεξαρίθμων. Μέσα από μία πληθώρα λεξαριθμικών ισοψηφιών, αποδεικνύεται ότι οι λεξάριθμοι έχουν γνώσιν επί παντός επιστητού.

Παρουσιάζονται αποδείξεις σχετικώς με την γνώσιν των λεξαρίθμων διά το γεγονός, ότι ο κώδιξ του Πλάτωνος που ανεκαλύφθη το έτος 2010 από τον Βρεττανό καθηγητή της ιστορίας της επιστήμης Jay Kennedy, βασίζεται εις τον αριθμόν 12 και ειδικότερα εις την δωδεκαπολλαπλάσιον στιχομετρίαν. Επίσης, δίδεται η λεξαριθμική απόδειξις διά το γεγονός, ότι ο Έλλην λόγος γνωρίζει την απόκρυφον γεωμετρικήν δομήν του Παρθενώνος και της πυραμίδος του Χέοπος. Ακόμη, αποδεικνύεται ότι το κλειδίον της αρμονικής κατασκευής των πάντων μέσω της ιεράς γεωμετρίας είναι ο χρυσούς αριθμός φ = 1,618... . Επιπλέον, παρατίθενται νέα λεξαριθμικά στοιχέια που αφορούν τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες και τα επιτεύγματα αυτών, το παλίμψυστον του Αρχιμήδους και αποκαλύπτεται λεξαριθμικώς ότι ο μηχανισμός των αντικυθήρων, ήταν ένας αρχαίος Ελληνικός οικουμενικός θεσιολάβος.